Gestió del clavegueram

Amb l'objectiu d'evitar embossos en la xarxa i fuites d'aigua de proveïment, Aigües d'Altea desenvolupa treballs en la xarxa de clavegueram de manera periòdica perquè estiga en perfecte estat de conservació i neteja:

  • Redacció d'un pla de sanejament
  • Elaboració de la cartografia de la xarxa de sanejament
  • Inspecció programada de col·lectors i canonades
  • Servici permanent d'atenció d'emergències

Per a completar el Cicle Integral de l'Aigua és necessari recollir l'aigua i transportar-la a la planta de tractament i depuració. Per a açò existeixen unes instal·lacions destinades a la recollida de les aigües procedents de la xarxa de sanejament i les pluvials.

Aigües d'Altea disposa dels equips especialitzats i la tecnologia més capdavantera per a evitar avaries en les xarxes de sanejament, i evitar així la insalubritat i la mala olor, i sempre amb una atenció ràpida, directa i contundent.

Així mateix, i perquè la xarxa de clavegueram complisca adequadament la seua funció, els seus elements han d'estar en perfecte estat de conservació i neteja. Per açò, Aigües d'Altea, compta amb una moderna maquinària i amb experts encarregats de mantenir al dia aquest servici.

A més, es realitzen de forma exhaustiva programes de manteniment i neteja de les instal·lacions, justificats per l'apressant necessitat de modernitzar aquest tipus d'instal·lacions .